Skip to main content
Siaran/Kenyataan Media

DATUK DR MARIMUTHU NADASON DILANTIK SEBAGAI PENGERUSI BAHARU MAJLIS STANDARD DAN AKREDITASI MALAYSIA (MSDAM)

By 2018-01-24#!31Sat, 02 Oct 2021 10:57:37 +0800+08:003731#31Sat, 02 Oct 2021 10:57:37 +0800+08:00-10+08:003131+08:00x31 02am31am-31Sat, 02 Oct 2021 10:57:37 +0800+08:0010+08:003131+08:00x312021Sat, 02 Oct 2021 10:57:37 +080057105710amSaturday=321#!31Sat, 02 Oct 2021 10:57:37 +0800+08:00+08:0010#October 2nd, 2021#!31Sat, 02 Oct 2021 10:57:37 +0800+08:003731#/31Sat, 02 Oct 2021 10:57:37 +0800+08:00-10+08:003131+08:00x31#!31Sat, 02 Oct 2021 10:57:37 +0800+08:00+08:0010#No Comments

PUTRAJAYA, 24 Januari – Sukacita saya mengumumkan pelantikan  YBhg. Prof Datuk Dr. Marimuthu Nadason, Presiden Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA), sebagai Pengerusi Majlis Standard dan Akreditasi Malaysia (MSDAM) untuk tempoh 3 tahun berkuat kuasa 1 Januari 2018. Pelantikan yang dibuat oleh saya ini adalah selaras dengan peruntukan Subseksyen 13(1) Akta Standard Malaysia 1996 (Akta 549).

DATUK DR MARIMUTHU NADASON DILANTIK SEBAGAI PENGERUSI BAHARU MAJLIS STANDARD DAN AKREDITASI MALAYSIA (MSDAM)
Skip to content