Skip to main content
Siaran/Kenyataan Media

Hanya Batu Embun dan Temerloh Mencatatkan Bacaan Suhu Melebihi 37.0°C

By 2016-04-03#!31Sat, 02 Oct 2021 10:59:45 +0800+08:004531#31Sat, 02 Oct 2021 10:59:45 +0800+08:00-10+08:003131+08:00x31 02am31am-31Sat, 02 Oct 2021 10:59:45 +0800+08:0010+08:003131+08:00x312021Sat, 02 Oct 2021 10:59:45 +080059105910amSaturday=321#!31Sat, 02 Oct 2021 10:59:45 +0800+08:00+08:0010#October 2nd, 2021#!31Sat, 02 Oct 2021 10:59:45 +0800+08:004531#/31Sat, 02 Oct 2021 10:59:45 +0800+08:00-10+08:003131+08:00x31#!31Sat, 02 Oct 2021 10:59:45 +0800+08:00+08:0010#No Comments
Skip to content