Skip to main content
Siaran/Kenyataan Media

Hanya Batu Embun dan Temerloh Mencatatkan Bacaan Suhu Melebihi 37.0°C

By 2016-04-03#!31Sat, 02 Oct 2021 10:59:45 +0800p4531#31Sat, 02 Oct 2021 10:59:45 +0800p-10Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 02am31am-31Sat, 02 Oct 2021 10:59:45 +0800p10Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312021Sat, 02 Oct 2021 10:59:45 +080059105910amSaturday=321#!31Sat, 02 Oct 2021 10:59:45 +0800pAsia/Kuala_Lumpur10#October 2nd, 2021#!31Sat, 02 Oct 2021 10:59:45 +0800p4531#/31Sat, 02 Oct 2021 10:59:45 +0800p-10Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Sat, 02 Oct 2021 10:59:45 +0800pAsia/Kuala_Lumpur10#No Comments
Skip to content