Skip to main content
Siaran/Kenyataan Media

Maklumat Terkini Mengenai Kejadian Gempa bumi 5.9 skala Ritcher pada 5 Jun 2015 di Ranau, Sabah

By 2015-06-06#!31Sat, 02 Oct 2021 12:17:51 +0800+08:005131#31Sat, 02 Oct 2021 12:17:51 +0800+08:00-12+08:003131+08:00x31 02pm31pm-31Sat, 02 Oct 2021 12:17:51 +0800+08:0012+08:003131+08:00x312021Sat, 02 Oct 2021 12:17:51 +080017121710pmSaturday=321#!31Sat, 02 Oct 2021 12:17:51 +0800+08:00+08:0010#October 2nd, 2021#!31Sat, 02 Oct 2021 12:17:51 +0800+08:005131#/31Sat, 02 Oct 2021 12:17:51 +0800+08:00-12+08:003131+08:00x31#!31Sat, 02 Oct 2021 12:17:51 +0800+08:00+08:0010#No Comments
Skip to content