Skip to main content
Siaran/Kenyataan Media

Operasi Pembenihan Awan OPA Berjaya Menghasilkan Hujan Di Kawasan Sasaran

By 2016-04-28#!31Sat, 02 Oct 2021 10:58:27 +0800+08:002731#31Sat, 02 Oct 2021 10:58:27 +0800+08:00-10+08:003131+08:00x31 02am31am-31Sat, 02 Oct 2021 10:58:27 +0800+08:0010+08:003131+08:00x312021Sat, 02 Oct 2021 10:58:27 +080058105810amSaturday=321#!31Sat, 02 Oct 2021 10:58:27 +0800+08:00+08:0010#October 2nd, 2021#!31Sat, 02 Oct 2021 10:58:27 +0800+08:002731#/31Sat, 02 Oct 2021 10:58:27 +0800+08:00-10+08:003131+08:00x31#!31Sat, 02 Oct 2021 10:58:27 +0800+08:00+08:0010#No Comments
Skip to content