Skip to main content
Siaran/Kenyataan Media

Operasi Pembenihan Awan OPA di Bahagian Utara Semenanjung Berjaya Menghasilkan Hujan Lebat di Bukit Merah Perak

By 2016-04-19#!31Sat, 02 Oct 2021 10:59:11 +0800+08:001131#31Sat, 02 Oct 2021 10:59:11 +0800+08:00-10+08:003131+08:00x31 02am31am-31Sat, 02 Oct 2021 10:59:11 +0800+08:0010+08:003131+08:00x312021Sat, 02 Oct 2021 10:59:11 +080059105910amSaturday=321#!31Sat, 02 Oct 2021 10:59:11 +0800+08:00+08:0010#October 2nd, 2021#!31Sat, 02 Oct 2021 10:59:11 +0800+08:001131#/31Sat, 02 Oct 2021 10:59:11 +0800+08:00-10+08:003131+08:00x31#!31Sat, 02 Oct 2021 10:59:11 +0800+08:00+08:0010#No Comments
Skip to content