Skip to main content
Siaran/Kenyataan Media

Operasi Pembenihan Awan OPA di Bahagian Utara Semenanjung Berjaya Menghasilkan Hujan Lebat di Bukit Merah Perak

By 2016-04-19#!31Sat, 02 Oct 2021 10:59:11 +0800+08:001131#31Sat, 02 Oct 2021 10:59:11 +0800+08:00-10Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 02am31am-31Sat, 02 Oct 2021 10:59:11 +0800+08:0010Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312021Sat, 02 Oct 2021 10:59:11 +080059105910amSaturday=321#!31Sat, 02 Oct 2021 10:59:11 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur10#October 2nd, 2021#!31Sat, 02 Oct 2021 10:59:11 +0800+08:001131#/31Sat, 02 Oct 2021 10:59:11 +0800+08:00-10Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Sat, 02 Oct 2021 10:59:11 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur10#No Comments
Skip to content