Skip to main content
Procurement Result

Perkhidmatan Pembekalan Pakaian Seragam Pembantu Operasi, Pemandu dan Pengawal Keselamatan di MOSTI bagi tahun 2019

By 2018-09-19#!31Mon, 14 Jan 2019 11:21:12 +0800p1231#31Mon, 14 Jan 2019 11:21:12 +0800p-11Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 14am31am-31Mon, 14 Jan 2019 11:21:12 +0800p11Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312019Mon, 14 Jan 2019 11:21:12 +08002111211amMonday=321#!31Mon, 14 Jan 2019 11:21:12 +0800pAsia/Kuala_Lumpur1#January 14th, 2019#!31Mon, 14 Jan 2019 11:21:12 +0800p1231#/31Mon, 14 Jan 2019 11:21:12 +0800p-11Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Mon, 14 Jan 2019 11:21:12 +0800pAsia/Kuala_Lumpur1#No Comments
Skip to content