Skip to main content
Archive

Perjumpaan YBhg. Datuk Seri Dr. Mohd Azhar Hj. Yahaya, Ketua Setiausaha MESTECC bersama pegawai-pegawai baharu MESTECC dan Peserta Program Diploma Pascasiswazah Pengurusan Awam (DPA) INTAN

By 2019-05-14#!30Sun, 19 Apr 2020 10:52:17 +0800p1730#30Sun, 19 Apr 2020 10:52:17 +0800p-10Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx30 19am30am-30Sun, 19 Apr 2020 10:52:17 +0800p10Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx302020Sun, 19 Apr 2020 10:52:17 +08005210524amSunday=321#!30Sun, 19 Apr 2020 10:52:17 +0800pAsia/Kuala_Lumpur4#April 19th, 2020#!30Sun, 19 Apr 2020 10:52:17 +0800p1730#/30Sun, 19 Apr 2020 10:52:17 +0800p-10Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx30#!30Sun, 19 Apr 2020 10:52:17 +0800pAsia/Kuala_Lumpur4#No Comments

Pada  13 Mei 2019, telah  berlangsung perjumpaan YBhg. Datuk Seri Dr. Mohd Azhar Hj. Yahaya, Ketua Setiausaha MESTECC bersama pegawai-pegawai baharu MESTECC dan Peserta Program Diploma Pascasiswazah Pengurusan Awam (DPA) INTAN.

Dalam perjumpaan ini, YBhg. Datuk Seri Ketua Setiausaha mengingatkan para pegawai untuk sentiasa:

  1. Berpegang teguh kepada tiga nilai MESTECC iaitu integriti, kecemerlangan dan fokus masa hadapan dalam menjalankan tugas yang diamanahkan;
  2. Memberikan perkhidmatan yang terbaik dan melebihi ekspektasi;
  3. Meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan potensi bukan sahaja dari aspek teknikal tetapi dari aspek pengurusan; dan
  4. Memberi sepenuh komitmen dalam tugasan yang diamanahkan agar kekal releven dalam perkhidmatan awam.

 

Skip to content