Skip to main content
Archive

Persidangan Antarabangsa Mengenai Sekuriti Nuklear: Sustaining and Strengthening Efforts (ICONS 2020)

By 2020-02-10#!30Sun, 19 Apr 2020 11:02:46 +0800+08:004630#30Sun, 19 Apr 2020 11:02:46 +0800+08:00-11+08:003030+08:00x30 19am30am-30Sun, 19 Apr 2020 11:02:46 +0800+08:0011+08:003030+08:00x302020Sun, 19 Apr 2020 11:02:46 +08000211024amSunday=321#!30Sun, 19 Apr 2020 11:02:46 +0800+08:00+08:004#April 19th, 2020#!30Sun, 19 Apr 2020 11:02:46 +0800+08:004630#/30Sun, 19 Apr 2020 11:02:46 +0800+08:00-11+08:003030+08:00x30#!30Sun, 19 Apr 2020 11:02:46 +0800+08:00+08:004#No Comments

YB Puan Isnaraissah Munirah binti Majilis, Timbalan Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim telah mengetuai Delegasi Malaysia ke Persidangan Antarabangsa mengenai Sekuriti Nuklear: Sustaining and Strengthening Efforts (ICONS 2020) yang dianjurkan oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) di ibu pejabatnya di Vienna, Austria, dari 10 hingga 14 Februari 2020.


Skip to content