Skip to main content
Archive

Sistem Solar Bumbung Terbesar Dilancarkan di bawah Skim Pemeteran Tenaga Bersih (NEM)

By 2019-08-05#!31Mon, 24 May 2021 10:33:15 +0800+08:001531#31Mon, 24 May 2021 10:33:15 +0800+08:00-10+08:003131+08:00x31 24am31am-31Mon, 24 May 2021 10:33:15 +0800+08:0010+08:003131+08:00x312021Mon, 24 May 2021 10:33:15 +08003310335amMonday=321#!31Mon, 24 May 2021 10:33:15 +0800+08:00+08:005#May 24th, 2021#!31Mon, 24 May 2021 10:33:15 +0800+08:001531#/31Mon, 24 May 2021 10:33:15 +0800+08:00-10+08:003131+08:00x31#!31Mon, 24 May 2021 10:33:15 +0800+08:00+08:005#No Comments

YB Puan Yeo Bee Yin, Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim pada 23 Julai 2019 telah melancarkan Sistem Solar PV Goodyear yang merupakan sistem terbesar yang direkodkan di bawah Skim Pemeteran Tenaga Bersih (NEM) di negara ini. Terletak di Shah Alam, sistem PV ini berkapasiti 2.5 MWp dan dijangka memenuhi 11.5 peratus penggunaan elektrik harian Goodyear. Menurut YB Yeo, sistem PV Goodyear merupakan contoh terbaik bagi syarikat korporat yang mempunyai komitmen untuk memenuhi tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar.

Mengenai Pemeteran Tenaga Bersih (NEM)

NEM membenarkan pengguna elektrik TNB (domestik, komersil, perindustrian dan pertanian) menjadi pengeluar dan pengguna elektrik. Konsep NEM ialah tenaga yang dihasilkan daripada sistem solar PV yang dipasang digunakan dahulu, dan sekiranya ada tenaga yang berlebihan, akan dieksport ke TNB. NEM kali pertama dilaksanakan pada akhir 2016. Walau bagaimanapun, sehingga akhir tahun 2018, jumlah kapasiti yang diluluskan hanya 27.81 MW. Sejak Januari 2019, skim NEM telah ditambah baik untuk membolehkan lebihan tenaga solar untuk dijual secara 1-on-1 basis. Penambahbaikan ini telah diumumkan oleh YB Yeo pada Oktober tahun lepas. Sejak itu, dalam tempoh enam bulan pertama tahun 2019, SEDA telah meluluskan sebanyak 20.72 MW NEM. Jumlah kuota yang diperuntukkan untuk NEM ialah 500 MW dan sah hingga akhir tahun 2020. Maklumat lanjut mengenai NEM boleh boleh didapati di http://www.seda.gov.my/reportal/nem/).

Manfaat ke Arah Penggunaan Solar

Semenanjung Malaysia mempunyai kira-kira 4.1 juta bangunan, yang merupakan potensi besar untuk aplikasi solar PV di atas bumbung. Mempunyai sistem solar PV akan membantu pengguna untuk menjimatkan bil elektrik dan menjadi sebahagian daripada penyelesaian perubahan iklim. Pasaran solar PV juga boleh membantu pertumbuhan ekonomi, terutamanya dalam memacu perkembangan pekerjaan dalam sektor ini. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Agensi Tenaga Boleh Diperbaharui Antarabangsa (IRENA) dengan data yang disediakan oleh SEDA, Malaysia diiktiraf sebagai majikan terbesar dalam bidang solar fotovoltaik (PV) di rantau ASEAN dengan jumlah lebih daripada 54,300 orang bekerja di industri tahun lepas – meningkat daripada 40,300 pada tahun 2017. Pekerjaan ini adalah termasuk sektor perkilangan yang mana Malaysia merupakan antara tiga pengeluar PV teratas di dunia.

Panduan untuk Pelanggan

1. Kalkulator NEM: Laman web SEDA menyediakan kalkulator NEM dan kalkulator ini memberi peluang kepada pelanggan untuk mengetahui kapasiti solar PV yang dianggarkan boleh dipasang di bumbung mereka, anggaran awal kos pelaburan minimum, anggaran penjimatan elektrik bulanan, bayaran balik mudah dan kesan penunjuk alam sekitar (www.seda.gov.my/nemcalculator). Pelanggan yang ingin memasang solar PV di atas bumbung mereka boleh memilih untuk membeli secara langsung atau perjanjian pajakan / kuasa pembelian (PPA). Konsep pajakan adalah serupa dengan sewa beli manakala PPA adalah berdasarkan kepada penggunaan tenaga solar yang dihasilkan oleh sistem solar PV.

2. Pembelian Terus (Outright Purchase): Jika pelanggan berminat untuk melakukan pembelian secara langsung, SEDA mempunyai direktori pembekal perkhidmatan PV berdaftar yang boleh memberikan perkhidmatan ini. Pada masa ini terdapat 121 syarikat yang berdaftar dengan direktori dalam talian ini.

3. Pajakan / PPA: Jika pelanggan berhasrat untuk memajak atau memilih PPA, SEDA mempunyai direktori pelabur PV berdaftar yang boleh memberikan perkhidmatan ini. Pada masa ini terdapat adalah 40 syarikat yang berdaftar dengan direktori dalam talian ini )

4. Perjanjian Pembekalan TNB bagi Tenaga Boleh Diperbaharui (SARE): Di bawah pajakan / PPA pilihan, pelabur PV boleh memilih untuk menggunakan bil TNB bagi tujuan pengebilan dan pengumpulan bulanan mereka kepada pelanggan mereka. SARE mengurangkan risiko yang dihadapi oleh pelabur PV dan perjanjian sistematik untuk syarikat, individu dan entiti yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan, Kerajaan dan Perkongsian.

Insentif Kerajaan

Kerajaan telah menetapkan sasaran untuk mencapai 20 peratus tenaga boleh diperbaharui dalam campuran kapasiti negara (tidak termasuk hidro besar) menjelang tahun 2025. Pada akhir tahun 2018, tenaga boleh diperbaharui adalah 6 peratus daripada campuran kapasiti nasional. Bagi menyokong hasrat ini, Kerajaan telah memperkenalkan insentif seperti Green Investment Tax Allowance (GITA) dan Green Income Tax Exemption (GITE) yang ditadbir oleh MIDA dan Skim Pembiayaan Teknologi Hijau (GTFS) 2.0 untuk menggalakkan pertumbuhan pasaran tenaga boleh diperbaharui. Insentif-insentif ini sah hingga akhir 2020 (http://www.seda.gov.my/reportal/re-incentive/).

Skip to content