Skip to main content
NewsSiaran/Kenyataan Media

Dron Berteknologi Tinggi Mampu Bantu Mangsa Banjir Bagi Usaha Pemulihan Dan Penghantaran Bekalan Kritikal

By 2021-12-21#!31Mon, 27 Dec 2021 17:06:06 +0800+08:000631#31Mon, 27 Dec 2021 17:06:06 +0800+08:00-5+08:003131+08:00x31 27pm31pm-31Mon, 27 Dec 2021 17:06:06 +0800+08:005+08:003131+08:00x312021Mon, 27 Dec 2021 17:06:06 +08000650612pmMonday=321#!31Mon, 27 Dec 2021 17:06:06 +0800+08:00+08:0012#December 27th, 2021#!31Mon, 27 Dec 2021 17:06:06 +0800+08:000631#/31Mon, 27 Dec 2021 17:06:06 +0800+08:00-5+08:003131+08:00x31#!31Mon, 27 Dec 2021 17:06:06 +0800+08:00+08:0012#No Comments
Skip to content