Skip to main content
News

Huawei Cloud Summit Malaysia

27 September 2023, Kuala Lumpur – YBhg. Datuk Ts Dr Haji Aminuddin bin Hassim, Ketua Setiausaha MOSTI berpeluang berkongsi mengenai perspektif Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) di Huawei Cloud Summit Malaysia yang diadakan sempena Sidang Kemuncak ICT Malaysia 2023.

Bercakap mengenai ‘Cloud as the Heart of Digital Malaysia’, YBhg. Datuk Ts Dr Haji Aminuddin menekankan usaha dan komitmen Malaysia dalam transformasi digital untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan kemampanannya.
“Matlamat kami adalah untuk meletakkan Malaysia dalam 30 negara teratas paling inovatif di dunia menjelang 2030. Ini akan memberi kesan limpahan yang besar seperti pendapatan yang lebih tinggi, lebih banyak pekerjaan, dan keseluruhan mata pencarian yang lebih baik untuk rakyat Malaysia”, katanya lagi.
Pada tahun 2022, MOSTI telah melancarkan beberapa Pelan Halatuju Teknologi Baru Muncul yang memfokuskan pada rantaian blok, kecerdasan buatan, bahan termaju dan robotik.
Salah satu persamaan dalam semua Pelan halatuju ini ialah aplikasi infrastruktur awan (cloud) untuk menyokong dan mempercepatkan pelan tindakan dan inisiatif.
MRANTI, sebuah agensi di bawah MOSTI merupakan sekretariat National Technology and Innovation Sandbox (NTIS). NTIS ialah pusat penyelarasan dan kemudahan penyelesaian nasional yang menyediakan kelonggaran daripada semua atau proses terpilih dan/atau keperluan kawal selia untuk mempercepatkan pembangunan penyelesaian inovatif daripada peringkat R&D kepada bersedia secara komersial dan seterusnya menyokong pendigitalan di seluruh Malaysia.
Huawei Cloud Summit Malaysia 2023 ialah contoh yang baik tentang perkara yang boleh dihasilkan melalui platform kerjasama: peluang untuk berkongsi pandangan dan berdialog tentang amalan terbaik dalam menangani cabaran. MOSTI sentiasa komited dan menyokong usaha-usaha ke arah memperkasakan agenda Sains Teknologi dan Inovasi Negara.
Skip to content