Skip to main content
News

KUNJUNGAN HORMAT DARIPADA YBHG. TAN SRI OMAR ABDUL RAHMAN, PENGERUSI MALAYSIA TORAY SCIENCE FOUNDATION (MTSF) KE ATAS YB DATUK SERI PANGLIMA WILFRED MADIUS TANGAU, MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI MALAYSIA

By 2018-01-25#!31Fri, 26 Jan 2018 16:20:03 +0800+08:000331#31Fri, 26 Jan 2018 16:20:03 +0800+08:00-4+08:003131+08:00x31 26pm31pm-31Fri, 26 Jan 2018 16:20:03 +0800+08:004+08:003131+08:00x312018Fri, 26 Jan 2018 16:20:03 +0800204201pmFriday=321#!31Fri, 26 Jan 2018 16:20:03 +0800+08:00+08:001#January 26th, 2018#!31Fri, 26 Jan 2018 16:20:03 +0800+08:000331#/31Fri, 26 Jan 2018 16:20:03 +0800+08:00-4+08:003131+08:00x31#!31Fri, 26 Jan 2018 16:20:03 +0800+08:00+08:001#No Comments

25 Januari 2018 РYBhg. Tan Sri Omar Abdul Rahman, Pengerusi Malaysia Toray Science Foundation (MTSF) telah mengadakan Kunjungan Hormat ke atas YB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Sesi Kunjungan Hormat tersebut turut disertai oleh Pegawai-Pegawai Kanan MOSTI, SIRIM, MIMOS dan Institut Kimia Malaysia. Lawatan ini adalah bertujuan untuk membincangkan peluang kerjasama di antara MOSTI dan MTSF dalam meningkatkan pembangunan sains, teknologi dan inovasi di Malaysia.


Skip to content