Skip to main content
News

Mesyuarat Bersama Duta Besar Australia Bagi Keselamatan Kesihatan Serantau.

By 2020-12-10#!31Fri, 18 Dec 2020 15:22:20 +0800+08:002031#31Fri, 18 Dec 2020 15:22:20 +0800+08:00-3+08:003131+08:00x31 18pm31pm-31Fri, 18 Dec 2020 15:22:20 +0800+08:003+08:003131+08:00x312020Fri, 18 Dec 2020 15:22:20 +08002232212pmFriday=321#!31Fri, 18 Dec 2020 15:22:20 +0800+08:00+08:0012#December 18th, 2020#!31Fri, 18 Dec 2020 15:22:20 +0800+08:002031#/31Fri, 18 Dec 2020 15:22:20 +0800+08:00-3+08:003131+08:00x31#!31Fri, 18 Dec 2020 15:22:20 +0800+08:00+08:0012#No Comments
Pada 9 Disember 2020, YBhg. Datuk Ir. Dr. Siti Hamisah Binti Tapsir, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia telah mengadakan mesyuarat bersama PYT. Stephanie Williams, Duta Besar Australia bagi Keselamatan Kesihatan Serantau. Mesyuarat tersebut turut disertai oleh Pengurusan Tertinggi MOSTI dan TYT. Andrew Goledzinowski, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Malaysia.
MOSTI berpeluang untuk berkongsi pandangan mengenai langkah dan strategi yang diambil oleh Kerajaan Malaysia berkenaan vaksin COVID-19. Mesyuarat turut membincangkan cadangan penyelidikan bersama bagi pemindahan teknologi berkaitan vaksin COVID-19 dengan pihak Australia.
Skip to content