Skip to main content
News

Minggu Penang Entrepreneurship & Energy

By 2022-01-19#!31Wed, 26 Jan 2022 15:58:36 +0800+08:003631#31Wed, 26 Jan 2022 15:58:36 +0800+08:00-3+08:003131+08:00x31 26pm31pm-31Wed, 26 Jan 2022 15:58:36 +0800+08:003+08:003131+08:00x312022Wed, 26 Jan 2022 15:58:36 +0800583581pmWednesday=321#!31Wed, 26 Jan 2022 15:58:36 +0800+08:00+08:001#January 26th, 2022#!31Wed, 26 Jan 2022 15:58:36 +0800+08:003631#/31Wed, 26 Jan 2022 15:58:36 +0800+08:00-3+08:003131+08:00x31#!31Wed, 26 Jan 2022 15:58:36 +0800+08:00+08:001#No Comments
19 Januari 2022, Pulau Pinang – Pavilion Malaysia memulakan Minggu Penang: Entrepreneurship & Energy pada 16-22 Januari 2022 yang disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato’ Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak, Yang Di-Pertua Negeri Pulau Pinang.
TYT Tun Dato’ Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak turut menyaksikan pertukaran MoU antara Penang Development Corporation (PDC) dan KITAB, Titijaya Land Berhad, Jadem Ganjaran Sdn Bhd dan iHeal Health Sdn Bhd.
Penyertaan Malaysia di Ekspo 2020 Dubai telah bermula pada 1 Oktober 2021 dan akan berakhir pada 31 Mac 2022 yang diterajui oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dengan Malaysian Green Technology and Climate Change Centre (MGTC) sebagai agensi pelaksana.
Skip to content