Skip to main content
NewsSiaran/Kenyataan Media

Penafian Pengeluaran Amaran Tsunami bagi Johor dan Persisiran Pantai Malaysia pada Bulan November dan Disember 2018

By 2018-11-19#!31Sat, 02 Oct 2021 10:20:51 +0800+08:005131#31Sat, 02 Oct 2021 10:20:51 +0800+08:00-10+08:003131+08:00x31 02am31am-31Sat, 02 Oct 2021 10:20:51 +0800+08:0010+08:003131+08:00x312021Sat, 02 Oct 2021 10:20:51 +080020102010amSaturday=321#!31Sat, 02 Oct 2021 10:20:51 +0800+08:00+08:0010#October 2nd, 2021#!31Sat, 02 Oct 2021 10:20:51 +0800+08:005131#/31Sat, 02 Oct 2021 10:20:51 +0800+08:00-10+08:003131+08:00x31#!31Sat, 02 Oct 2021 10:20:51 +0800+08:00+08:0010#No Comments
Skip to content