Skip to main content
News

PENYAMPAIAN SIJIL PENGHARGAAN KEPADA KETUA PENGARAH JABATAN/AGENSI DI BAWAH MOSTI DI ATAS PENCAPAIAN CEMERLANG KPI HRMIS TAHUN 2011

By 2012-08-15#!31Fri, 10 Mar 2017 16:25:37 +0800p3731#31Fri, 10 Mar 2017 16:25:37 +0800p-4Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 10pm31pm-31Fri, 10 Mar 2017 16:25:37 +0800p4Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312017Fri, 10 Mar 2017 16:25:37 +0800254253pmFriday=321#!31Fri, 10 Mar 2017 16:25:37 +0800pAsia/Kuala_Lumpur3#March 10th, 2017#!31Fri, 10 Mar 2017 16:25:37 +0800p3731#/31Fri, 10 Mar 2017 16:25:37 +0800p-4Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Fri, 10 Mar 2017 16:25:37 +0800pAsia/Kuala_Lumpur3#No Comments

 

Bhg. Dato’ Dr KSU telah menyampaikan sijil penghargaan kepada semua Jabatan/Agensi di bawah MOSTI yang telah mencapai 100% sasaran KPI HRMIS bagi Tahun 2011 semasa Mesyuarat Pengurusan dan Pasca Kabinet pada 15 Ogos 2012.

Untuk makluman, MOSTI merupakan antara 7 Kementerian/Jabatan yang mencapai 100% KPI HRMIS daripada 25 Kementerian dan 7 SUK Negeri.

Skip to content