Skip to main content
Media Statement

Operasi Pembenihan Awan OPA di Bahagian Utara Semenanjung Berjaya Menghasilkan Hujan Lebat di Bukit Merah Perak

By 2016-04-19#!31Mon, 01 Mar 2021 14:57:50 +0800p5031#31Mon, 01 Mar 2021 14:57:50 +0800p-2Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 01pm31pm-31Mon, 01 Mar 2021 14:57:50 +0800p2Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312021Mon, 01 Mar 2021 14:57:50 +0800572573pmMonday=321#!31Mon, 01 Mar 2021 14:57:50 +0800pAsia/Kuala_Lumpur3#March 1st, 2021#!31Mon, 01 Mar 2021 14:57:50 +0800p5031#/31Mon, 01 Mar 2021 14:57:50 +0800p-2Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Mon, 01 Mar 2021 14:57:50 +0800pAsia/Kuala_Lumpur3#No Comments