Pengenalan:

Seranta Awam Atas Talian adalah inisiatif Kerajaan dalam memberikan ruang dan galakan kepada orang awam mengutarakan pandangan dan maklum balas  bagi semua draf cadangan baru atau pindaan undang-undang (termasuk undang-undang kecil, dasar, peraturan, dan lain-lain), tidak kira sama ada cadangan baru atau pindaan tersebut perlu dibentangkan di Parlimen ataupun tidak.

Sehubungan itu, laman web ini disediakan untuk perundingan awam dan akan memaparkan draf cadangan baru atau pindaan undang-undang / dasar di bawah seliaan Kementerian ini. Draf tersebut akan dipaparkan pada laman web ini dalam tempoh 14 hari waktu bekerja.


Seranta Awam Atas Talian (Terkini):

#If empty = no current data available


Seranta Awam Atas Talian (Arkib) Untuk Rujukan:

TitleDate
Cadangan Pembatalan Perintah Perlesenan Tenaga Atom (Kilang Amang Kecil) (Pengecualian) 19942021/03/072021-03-07 17:07:09
NATIONAL POLICY ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND INOVATION (NPSTI) ONLINE PUBLIC CONSULTATION2018/01/182018-01-18 12:06:09

#If empty = no current data available