Pengenalan:

Seranta Awam Atas Talian adalah inisiatif Kerajaan dalam memberikan ruang dan galakan kepada orang awam mengutarakan pandangan dan maklum balas  bagi semua draf cadangan baru atau pindaan undang-undang (termasuk undang-undang kecil, dasar, peraturan, dan lain-lain), tidak kira sama ada cadangan baru atau pindaan tersebut perlu dibentangkan di Parlimen ataupun tidak.

Sehubungan itu, laman web ini disediakan untuk perundingan awam dan akan memaparkan draf cadangan baru atau pindaan undang-undang / dasar di bawah seliaan Kementerian ini. Draf tersebut akan dipaparkan pada laman web ini dalam tempoh 14 hari waktu bekerja.


Seranta Awam Atas Talian (Terkini):

TitleDate
Konsultasi Dana R&D MOSTI2022/03/112022-03-11 10:38:45
8thUnderwriters Laboratories-ASEAN-US Science Prize for Women Year 20222022/01/272022-01-27 16:36:35

#Sekiranya kosong = tiada data terkini


Seranta Awam Atas Talian (Arkib) Untuk Rujukan:

No. Perkara Tempoh Medium / Platform Analisa Rumusan / Keputusan
1 NATIONAL NUCLEAR TECHNOLOGY POLICY 2021 – 2030 11/01/2022 – 25/01/2022 (Selesai) Forum via Unified Public Consultation (MPC Platform) Pandangan Orang Awam
2 CADANGAN PEMBANGUNAN PERNYATAAN DASAR PENGURUSAN SISA RADIOAKTIF DAN BAHAN API NUKLEAR TERPAKAI KEBANGSAAN 19/05/2021 – 09/06/2021 (Selesai) Forum via Unified Public Consultation (MPC Platform) Pandangan Orang Awam
3 CADANGAN PEMBATALAN PERINTAH PERLESENAN TENAGA ATOM (KILANG AMANG KECIL) (PENGECUALIAN) 1994 [P.U. (A) 435] 07/04/2021 – 25/04/2021 (Selesai) Forum via Unified Public Consultation (MPC Platform) Pandangan Orang Awam
4 CADANGAN PENGGUBALAN RANG UNDANG-UNDANG TENAGA ATOM BAGI MENGGANTIKAN AKTA PERLESENAN TENAGA ATOM 1984 (AKTA 304) 07/07/2020 – 21/07/2020 (Selesai) Forum via Unified Public Consultation (MPC Platform) Pandangan Orang Awam
5 KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN (KKP) MOSTI 2021

(Borang soal selidik telah ditutup)

KKP SUKU 1 (Januari – Mac)
KKP SUKU 2 (April – Jun)
KKP SUKU 3 (Julai – September)
KKP SUKU 4 (Oktober – Disember)(Selesai)
Borang Soal Selidik melalui Google Form Kepuasan Pelanggan

 

6 KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN (KKP) MOSTI 2020

(Borang soal selidik telah ditutup)

13/11/2020 –  4/12/2020 (Selesai) Borang Soal Selidik melalui Google Form Kepuasan Pelanggan
7 KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN (KKP) MOSTI 2019

(Borang soal selidik telah ditutup)

Pertengahan Dis 2019 –  Awal Jan 2020 (Selesai) Borang Soal Selidik melalui Google Form Kepuasan Pelanggan
8 KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN (KKP) MOSTI 2018

(Borang soal selidik telah ditutup)

Pertengahan Dis 2018 –  Awal Jan 2019 (Selesai) Borang Soal Selidik melalui Google Form Kepuasan Pelanggan