Skip to main content
Siaran/Kenyataan Media

TIDAK PERLU KHUATIR SEMASA MENJALANKAN PERUBATAN DIAGNOSIS SINAR-X

By 2018-01-22#!31Sat, 02 Oct 2021 10:57:44 +0800+08:004431#31Sat, 02 Oct 2021 10:57:44 +0800+08:00-10+08:003131+08:00x31 02am31am-31Sat, 02 Oct 2021 10:57:44 +0800+08:0010+08:003131+08:00x312021Sat, 02 Oct 2021 10:57:44 +080057105710amSaturday=321#!31Sat, 02 Oct 2021 10:57:44 +0800+08:00+08:0010#October 2nd, 2021#!31Sat, 02 Oct 2021 10:57:44 +0800+08:004431#/31Sat, 02 Oct 2021 10:57:44 +0800+08:00-10+08:003131+08:00x31#!31Sat, 02 Oct 2021 10:57:44 +0800+08:00+08:0010#No Comments

PUTRAJAYA, 22 JANUARI – Pesakit dan pengamal perubatan tidak perlu khuatir semasa menjalankan perubatan diagnosis sinar-X. Ini kerana standard berkenaan perubatan diagnosis sinar-X telah disemak semula selaras dengan perkembangan teknologi khususnya dari aspek keselamatan dan tahap kebolehgunaan peralatan radiologi.

PERUBATAN DIAGNOSIS SINAR X
Skip to content