Skip to main content
Procurement Archive

SEBUT HARGA BAGI PEROLEHAN KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN RUANG PEJABAT BAHAGIAN PUSAT NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN (NNC) DI ARAS 7, BLOK C7 KOMPLEKS C, PUTRAJAYA

By 2017-06-15#!31Mon, 14 Dec 2020 13:11:33 +0800p3331#31Mon, 14 Dec 2020 13:11:33 +0800p-1Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 14pm31pm-31Mon, 14 Dec 2020 13:11:33 +0800p1Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312020Mon, 14 Dec 2020 13:11:33 +08001111112pmMonday=321#!31Mon, 14 Dec 2020 13:11:33 +0800pAsia/Kuala_Lumpur12#December 14th, 2020#!31Mon, 14 Dec 2020 13:11:33 +0800p3331#/31Mon, 14 Dec 2020 13:11:33 +0800p-1Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Mon, 14 Dec 2020 13:11:33 +0800pAsia/Kuala_Lumpur12#No Comments
Skip to content