Skip to main content
Procurement Archive

Perolehan Bagi Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi Dan Menguji Peralatan Biometrik Bagi Kegunaan Sistem Perakam Waktu Di Ibu Pejabat Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI)

By 2017-10-03#!31Tue, 10 Oct 2017 12:00:01 +0800+08:000131#31Tue, 10 Oct 2017 12:00:01 +0800+08:00-12+08:003131+08:00x31 10pm31pm-31Tue, 10 Oct 2017 12:00:01 +0800+08:0012+08:003131+08:00x312017Tue, 10 Oct 2017 12:00:01 +080000120010pmTuesday=321#!31Tue, 10 Oct 2017 12:00:01 +0800+08:00+08:0010#October 10th, 2017#!31Tue, 10 Oct 2017 12:00:01 +0800+08:000131#/31Tue, 10 Oct 2017 12:00:01 +0800+08:00-12+08:003131+08:00x31#!31Tue, 10 Oct 2017 12:00:01 +0800+08:00+08:0010#No Comments
Skip to content