Skip to main content
Procurement Archive

Sebut Harga Perkhidmatan Sewaan Satu (1) Unit Teleprompter Bagi Keperluan Majlis Rasmi di Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI) Selama Dua Belas (12) Bulan

By 2021-11-12#!30Tue, 30 Nov 2021 11:45:52 +0800+08:005230#30Tue, 30 Nov 2021 11:45:52 +0800+08:00-11+08:003030+08:00x30 30am30am-30Tue, 30 Nov 2021 11:45:52 +0800+08:0011+08:003030+08:00x302021Tue, 30 Nov 2021 11:45:52 +080045114511amTuesday=321#!30Tue, 30 Nov 2021 11:45:52 +0800+08:00+08:0011#November 30th, 2021#!30Tue, 30 Nov 2021 11:45:52 +0800+08:005230#/30Tue, 30 Nov 2021 11:45:52 +0800+08:00-11+08:003030+08:00x30#!30Tue, 30 Nov 2021 11:45:52 +0800+08:00+08:0011#No Comments
Skip to content