Skip to main content
Procurement Archive

Tender Kerja Projek Penghantaran MenaiktaraF 132KV Stesen Tenom 3X30MVA, Tenom, Sabah

By 2020-03-02#!30Mon, 20 Apr 2020 14:16:04 +0800p0430#30Mon, 20 Apr 2020 14:16:04 +0800p-2Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx30 20pm30pm-30Mon, 20 Apr 2020 14:16:04 +0800p2Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx302020Mon, 20 Apr 2020 14:16:04 +0800162164pmMonday=321#!30Mon, 20 Apr 2020 14:16:04 +0800pAsia/Kuala_Lumpur4#April 20th, 2020#!30Mon, 20 Apr 2020 14:16:04 +0800p0430#/30Mon, 20 Apr 2020 14:16:04 +0800p-2Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx30#!30Mon, 20 Apr 2020 14:16:04 +0800pAsia/Kuala_Lumpur4#No Comments

‘Sukacita dimaklumkan bahawa taklimat tender yang dijadualkan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak’

Iklan Tender PMU Tenom
Skip to content