Skip to main content
Procurement Archive

Tender Perkhidmatan Penyewaan Peralatan ICT untuk Tempoh Tiga (3) Tahun di Ibu Pejabat MESTECC

By 2018-10-26#!30Thu, 22 Nov 2018 12:00:01 +0800p0130#30Thu, 22 Nov 2018 12:00:01 +0800p-12Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx30 22pm30pm-30Thu, 22 Nov 2018 12:00:01 +0800p12Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx302018Thu, 22 Nov 2018 12:00:01 +080000120011pmThursday=321#!30Thu, 22 Nov 2018 12:00:01 +0800pAsia/Kuala_Lumpur11#November 22nd, 2018#!30Thu, 22 Nov 2018 12:00:01 +0800p0130#/30Thu, 22 Nov 2018 12:00:01 +0800p-12Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx30#!30Thu, 22 Nov 2018 12:00:01 +0800pAsia/Kuala_Lumpur11#No Comments
Skip to content