Skip to main content
Procurement Result

PERKHIDMATAN SEWAAN ALAT PENAPIS AIR DI IBU PEJABAT KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM (MESTECC) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN.

By 2018-12-21#!31Mon, 14 Jan 2019 17:02:11 +0800p1131#31Mon, 14 Jan 2019 17:02:11 +0800p-5Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 14pm31pm-31Mon, 14 Jan 2019 17:02:11 +0800p5Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312019Mon, 14 Jan 2019 17:02:11 +0800025021pmMonday=321#!31Mon, 14 Jan 2019 17:02:11 +0800pAsia/Kuala_Lumpur1#January 14th, 2019#!31Mon, 14 Jan 2019 17:02:11 +0800p1131#/31Mon, 14 Jan 2019 17:02:11 +0800p-5Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Mon, 14 Jan 2019 17:02:11 +0800pAsia/Kuala_Lumpur1#No Comments
Skip to content