Skip to main content
Procurement ArchiveProcurement

Perolehan Perkhidmatan Pembekalan Makan Minum Petugas Di PPV Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Di Bawah Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan (PICK)

By 2021-06-16#!30Thu, 24 Jun 2021 10:13:15 +0800p1530#30Thu, 24 Jun 2021 10:13:15 +0800p-10Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx30 24am30am-30Thu, 24 Jun 2021 10:13:15 +0800p10Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx302021Thu, 24 Jun 2021 10:13:15 +08001310136amThursday=321#!30Thu, 24 Jun 2021 10:13:15 +0800pAsia/Kuala_Lumpur6#June 24th, 2021#!30Thu, 24 Jun 2021 10:13:15 +0800p1530#/30Thu, 24 Jun 2021 10:13:15 +0800p-10Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx30#!30Thu, 24 Jun 2021 10:13:15 +0800pAsia/Kuala_Lumpur6#No Comments
Skip to content