Skip to main content
Procurement ArchiveProcurement

Sebut Harga Perkhidmatan Pembersihan Ruang Pejabat Pasukan Projek Khas Bekalan Elektrik Sabah Bagi Cawangan PPKBES Di Sabah Untuk Tempoh 14 Bulan

By 2019-10-14#!31Mon, 02 Dec 2019 10:41:08 +0800+08:000831#31Mon, 02 Dec 2019 10:41:08 +0800+08:00-10+08:003131+08:00x31 02am31am-31Mon, 02 Dec 2019 10:41:08 +0800+08:0010+08:003131+08:00x312019Mon, 02 Dec 2019 10:41:08 +080041104112amMonday=321#!31Mon, 02 Dec 2019 10:41:08 +0800+08:00+08:0012#December 2nd, 2019#!31Mon, 02 Dec 2019 10:41:08 +0800+08:000831#/31Mon, 02 Dec 2019 10:41:08 +0800+08:00-10+08:003131+08:00x31#!31Mon, 02 Dec 2019 10:41:08 +0800+08:00+08:0012#No Comments
Skip to content