Skip to main content
Procurement ArchiveProcurement

Sebut Harga Perkhidmatan Pembersihan Ruang Pejabat Pasukan Projek Khas Bekalan Elektrik Sabah Bagi Cawangan PPKBES Di Sabah Untuk Tempoh 14 Bulan

By 2019-10-14#!31Mon, 02 Dec 2019 10:41:08 +0800p0831#31Mon, 02 Dec 2019 10:41:08 +0800p-10Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 02am31am-31Mon, 02 Dec 2019 10:41:08 +0800p10Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312019Mon, 02 Dec 2019 10:41:08 +080041104112amMonday=321#!31Mon, 02 Dec 2019 10:41:08 +0800pAsia/Kuala_Lumpur12#December 2nd, 2019#!31Mon, 02 Dec 2019 10:41:08 +0800p0831#/31Mon, 02 Dec 2019 10:41:08 +0800p-10Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Mon, 02 Dec 2019 10:41:08 +0800pAsia/Kuala_Lumpur12#No Comments
Skip to content