Skip to main content
News

Majlis Temu Mesra Bersama Media Sabah

By 2015-11-12#!31Thu, 09 Mar 2017 13:26:30 +0800+08:003031#31Thu, 09 Mar 2017 13:26:30 +0800+08:00-1+08:003131+08:00x31 09pm31pm-31Thu, 09 Mar 2017 13:26:30 +0800+08:001+08:003131+08:00x312017Thu, 09 Mar 2017 13:26:30 +0800261263pmThursday=321#!31Thu, 09 Mar 2017 13:26:30 +0800+08:00+08:003#March 9th, 2017#!31Thu, 09 Mar 2017 13:26:30 +0800+08:003031#/31Thu, 09 Mar 2017 13:26:30 +0800+08:00-1+08:003131+08:00x31#!31Thu, 09 Mar 2017 13:26:30 +0800+08:00+08:003#No Comments

KOTA KINABALU, 12 November 2015 – Majlis Temu Mesra Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) bersama media Sabah diadakan hari ini bagi mengeratkan lagi hubungan baik diantara MOSTI dan media terutamanya di Sabah.

YB Datuk Seri Panglima Madius Tangau dalam ucapan ringkasnya menyuarakan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada para pengamal media yang tidak putus-putus menyokong usaha MOSTI dalam meneraju agenda Sains, Teknologi dan Inovasi Negara, disamping membantu menyebarluaskan maklumat STI dalam Bahasa yang lebih mudah kepada pelbagai peringkat lapisan masyarakat.

Dalam majlis yang sama, YB Datuk Seri Panglima diraikan sempena 100 hari menerajui MOSTI. Beliau turut melahirkan hasrat untuk memperkasakan komunikasi di peringkat akar umbi dengan mengilhamkan tema ‘Merakyatkan Inovasi’ (Humanising Innovation).

“Apabila kita mengatakan untuk merakyatkan inovasi bermakna kita mahu rakyat terlibat secara langsung dalam proses inovasi supaya mereka dapat merasakan bahawa Kerajaan menghargai segala cetusan idea daripada mereka” kata beliau.

Hadir sama dalam Majlis Temu Mesra media Sabah ini ialah YB Datuk Dr. Abu Bakar Mohamad Diah, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, YBrs. Dr. Zulkifli Mohamed Hashim, Timbalan Ketua Setiausaha (Sains) MOSTI, Ketua-ketua jabatan MOSTI dan pegawai serta kakitangan agensi MOSTI di Sabah.

Skip to content