Skip to main content
News

ASEAN-India Grassroots Innovation Forum (AIGIF)

28 November 2023, Pulau Langkawi – ASEAN-India Grassroots Innovation Forum (AIGIF). Kerjasama antara Jawatankuasa ASEAN mengenai Sains, Teknologi dan Inovasi (COSTI), Jabatan Sains dan Teknologi (DST) Negara India National Innovation Foundation (NIF) India. AIGIF 2023 pada kali ini dianjurkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) melalui agensinya, Yayasan Inovasi Malaysia (YIM).

Setelah kejayaan edisi di Jakarta, Indonesia (2018), Davao, Filipina (2019), dan Phnom Penh, Kemboja (2022), AIGIF 2023 di Pulau Langkawi, Malaysia memperbesar komitmennya untuk mengatasi cabaran masyarakat melalui peningkatan penyertaan dan kerjasama.
Dalam ucapan perasmiannya, YB Tuan Chang Lih Kang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata “Sejak Rancangan Malaysia Kesebelas, MOSTI melalui YIM telah membangunkan lebih daripada 50 penyelesaian inovatif termasuk penyediaan kapasiti, membina peluang kepada inovator akar umbi tempatan. Penyelesaiannya telah diperluaskan kepada komuniti masing-masing untuk menyelesaikan isu dan cabaran mereka terutamanya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.”
Program AIGIF 2023—usaha sinergi antara Anggota Negara ASEAN (AMS) dan India—dianjurkan dengan objektif: Memupuk inovasi sosial dalam kalangan masyarakat akar umbi; Memantapkan tadbir urus di peringkat akar umbi ekosistem inovasi; Berkongsi pengalaman dan amalan terbaik dalam pembudayaan dan pembangunan inovasi akar umbi merentasi ASEAN dan masyarakat India; Mempromosikan dan menghebahkan inovasi sosial dan akar umbi kepada kerajaan, ahli akademik, perniagaan dan masyarakat; dan menyediakan rangkaian dan platform pemasaran untuk inovator dan usahawan di AMS dan India.
Profesor Abhay Karandikar, Setiausaha, Jabatan Sains dan Teknologi (DST), Kerajaan India berkata “Penginovasi adalah harapan kami untuk dunia. Kita mesti menemui mereka lebih kerap dan ‘melakukan apa sahaja’ untuk menyokong mereka, jika kita mahu menjadikan dunia tempat tinggal yang lebih baik. Masanya telah tiba apabila kita harus mentakrifkan ‘kerjasama’ dengan cara yang tidak pernah berlaku sebelum ini.”
Program ini mengumpulkan 11 negara yang diwakili oleh ASEAN dan India. Ia menampilkan 15 penceramah antarabangsa yang akan berkongsi pandangan mereka; dan agenda program terdiri daripada sembilan (9) program utama, yang menjanjikan penerokaan yang mendalam masa depan inovasi akar umbi. Turut hadir ialah 30 rakan strategik yang menambah semangat kerjasama dan memastikan pendekatan pelbagai aspek untuk menangani cabaran masyarakat melalui sains, teknologi dan inovasi.
Selain daripada perbincangan rasmi, terdapat dua (2) lawatan akar umbi ke Sistem Penternakan Ketam Pintar dan Ruang Daya Cipta Langkawi (RDC yang menyediakan peluang yang tidak ternilai untuk pengalaman secara langsung dan pandangan tentang penyelesaian inovatif. Program ini mempamerkan 120 inovasi akar umbi, menghubungkan para wawasan dari ASEAN dan India dan membuka laluan kepada peluang perniagaan yang menguntungkan.
AIGIF 2023 menarik 300 delegasi antarabangsa dan dijangka 5,000 pelawat akan menghadiri program selama tiga (3) hari. Ini menandakan detik penting, di mana minda bertemu, idea berkembang, dan inovasi menjadi tumpuan pentas. AIGIF 2023 adalah pemangkin kepada perubahan positif dan kemajuan kolaboratif pada skala antarabangsa.
Skip to content