Skip to main content
News

I-Nation MRANTI

20 November 2023, Kuala Lumpur – Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation (MRANTI) mengumumkan komitmennya untuk menjadi taman inovasi neutral karbon pertama negara menjelang tahun 2035.
Pada persidangan perdana I-Nation MRANTI, YB Chang Lih Kang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata, “Kerajaan komited untuk mencapai sasaran pengurangan pelepasan terbesar sebanyak 45% menjelang 2030, disokong oleh inisiatif dalam Rancangan Malaysia Ke-12 untuk memupuk ekonomi hijau dengan menggalakkan industri rendah karbon, penyahkarbonan, ekonomi pusingan dan peralihan tenaga bersih”.
YB Chang Lih Kang berharap Malaysia akan menjadi destinasi teratas untuk pelaburan ESG di rantau ini. Antara usaha yang sedang dijalankan ialah untuk menyahkarbon penjanaan tenaga, menggalakkan ekonomi pusingan, mengurangkan banjir, memastikan bekalan air bersih yang mencukupi, melindungi keselamatan makanan dan mengubah mobiliti. “Dari segi peralihan tenaga, kami menyasarkan untuk menambah baik tenaga boleh diperbaharui kami kapasiti daripada 25% pada masa ini kepada 40% pada 2035,” katanya.
MRANTI telah pun mengambil langkah aktif dalam usahanya untuk mencapai status neutral karbonnya menjelang 2035. Beberapa amalan mesra alam telah dijalankan bertujuan untuk mengurangkan jejak karbon, sisa pejabat dan taman, penggunaan air dan pelepasan gas rumah hijau dalam tempoh lima tahun akan datang. Menjelang 2030, sumber tenaga boleh diperbaharui akan menyumbang lebih daripada 35 peratus campuran tenaganya. Sebagai sebahagian daripada Pelan Induk Taman MRANTI, beberapa bangunan baru akan dibangunkan sebagai Indeks Bangunan Hijau (GBI) yang diperakui, sementara bangunan sedia ada akan diperbaharui untuk menyokong agenda ESG MRANTI.
Semasa I-Nation, MRANTI juga mengumumkan Sandbox Keselamatan Makanan dengan Agensi Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA) untuk membenarkan penyedia teknologi menguji ciptaan mereka dalam suasana langsung khusus untuk meningkatkan hasil tanaman padi dan buah-buahan.
Skip to content