Skip to main content
News

Majlis Menandatangani MoU Mengenai Pengeluaran Grafen Dan Rantai Bekalan Hidrogen Hijau Daripada Biometana

16 Februari 2023, Selangor – NanoMalaysia Berhad (NMB), agensi di bawah MOSTI dalam bidang nanoteknologi hari ini menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dengan NanoQuartz Sdn. Bhd. dan XMU Jiageng Education Development Sdn. Bhd. untuk bekerjasama dalam ‘Biomass Innovation Circular Economy Programme’ (BICEP).

 

MoU ini bertujuan untuk mengukuhkan hubungan dan kerjasama tiga hala yang progresif dalam BICEP antara MOSTI melalui NanoMalaysia Berhad – sebagai agensi peneraju pengkomersilan nanoteknologi dan penyelesaian termaju – dan Universiti Xiamen Malaysia – sebagai universiti yang berdedikasi untuk menyediakan penyelidikan dan pengajaran bertaraf dunia ke arah era baharu industri biojisim bernilai tinggi di negara ini.
Melalui kerjasama ini, projek NanoMalaysia yang dikenali sebagai “Production of Graphene & Green Hydrogen Supply Chain from Biomethane” akan membolehkan pengeluaran grafin dan hidrogen hijau dengan memecahkan metana daripada sisa pertanian menggunakan teknologi plasma gelombang mikro termaju untuk menyokong ekosistem aplikasi hiliran dan memenuhi permintaan pengeluar yang semakin meningkat dalam penyimpanan tenaga, penukaran tenaga, pemangkinan, tenaga suria dan perlindungan alam sekitar diaktifkan dalam program NanoMalaysia dan inisiatif sektoral yang berkaitan.
MoU ditandatangani oleh Dr. Rezal Khairi Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif NanoMalaysia Berhad, Dr Daniel Bien, Pengarah NanoQuartz Sdn. Bhd. dan Profesor Dr Wang Ruifang, Presiden Universiti Xiamen Malaysia dengan disaksikan oleh YB Chang Lih Kang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi.
Berucap pada majlis itu, YB Chang Lih Kang berkata: “Memandangkan peralihan ke arah ekonomi kitaran adalah salah satu agenda utama bagi Malaysia di bawah Rancangan Malaysia Ke-12 dan inisiatif utama MOSTI 2023 untuk menyediakan penyelesaian bagi daya tahan iklim, BICEP akan menerajui pembangunan teknologi strategik dan inovasi dengan menerajui pengkomersilan bahan mentah bernilai tinggi “waste to wealth” untuk menjadi hab biojisim terkemuka di rantau ini.”
“Memandangkan status Malaysia sebagai pengeluar minyak sawit kedua terbesar di dunia dan penyumbang terbesar kepada industri biojisim, Malaysia menghasilkan kira-kira 168 juta tan biojisim, di mana lebih 80 juta tan metrik dijana oleh industri minyak sawit sahaja.”
“Industri biojisim mempunyai potensi besar di rantau ini, dengan pasaran kuasa biojisim Asia Pasifik dijangka berkembang pada CAGR sebanyak 6.35% dari segi hasil dan 6.22% dari segi volum dari 2023 hingga 2030, memperoleh bahagian hasil RM226 .07 bilion menjelang 2030,” tambahnya.
Dana Penyelidikan MOSTI oleh Agensi Pelaksana dan Pemantauan (SRF-APP) ialah program skim pembiayaan atas ke bawah khusus untuk pembangunan Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi mengikut kesesuaian dengan Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara (DSTIN).
Penyepaduan SRF-APP melalui BICEP bertujuan untuk meningkatkan impak skim SRF dengan menerajui inisiatif kerajaan untuk mempergiatkan teknologi hijau inovatif bahan buangan biojisim di Malaysia daripada sumber pertanian untuk penghasilan bahan nano termaju yang berharga seperti grafin dan tenaga bahan api bersih yang seperti hidrogen untuk memenuhi permintaan industri dan rantaian bekalan tempatan.
MoU ini juga melambangkan komitmen dan usaha kerajaan dalam mempertingkat dan mempergiatkan penyelidikan dan pembangunan nanoteknologi termaju untuk menggalakkan universiti dan agensi untuk pengkomersilan nanoteknologi dan penyelesaian progresif dalam mencapai peranan dan visi mereka sebagai komponen dalam memartabatkan Malaysia sebagai peneraju biojisim dan hab grafin di arena antarabangsa.
DSC 4505    DSC 4428
DSC 4258 1    DSC 4315
Skip to content