Skip to main content
Procurement Archive

PEROLEHAN SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN SEWAAN ALAT PENAPIS AIR DI IBU PEJABAT, KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM (MESTECC) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

By 2018-10-04#!31Thu, 11 Oct 2018 15:00:10 +0800+08:001031#31Thu, 11 Oct 2018 15:00:10 +0800+08:00-3+08:003131+08:00x31 11pm31pm-31Thu, 11 Oct 2018 15:00:10 +0800+08:003+08:003131+08:00x312018Thu, 11 Oct 2018 15:00:10 +08000030010pmThursday=321#!31Thu, 11 Oct 2018 15:00:10 +0800+08:00+08:0010#October 11th, 2018#!31Thu, 11 Oct 2018 15:00:10 +0800+08:001031#/31Thu, 11 Oct 2018 15:00:10 +0800+08:00-3+08:003131+08:00x31#!31Thu, 11 Oct 2018 15:00:10 +0800+08:00+08:0010#No Comments
Skip to content