Skip to main content
Procurement Archive

Tender Perolehan Perkhidmatan Sewaan Mesin Penyalin Cekap Tenaga Bagi Tempoh Dua (2) Tahun di Ibu Pejabat Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

By 2017-08-23#!30Tue, 12 Sep 2017 12:00:04 +0800+08:000430#30Tue, 12 Sep 2017 12:00:04 +0800+08:00-12Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx30 12pm30pm-30Tue, 12 Sep 2017 12:00:04 +0800+08:0012Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx302017Tue, 12 Sep 2017 12:00:04 +08000012009pmTuesday=321#!30Tue, 12 Sep 2017 12:00:04 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur9#September 12th, 2017#!30Tue, 12 Sep 2017 12:00:04 +0800+08:000430#/30Tue, 12 Sep 2017 12:00:04 +0800+08:00-12Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx30#!30Tue, 12 Sep 2017 12:00:04 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur9#No Comments
Skip to content