Skip to main content
FokusFocus December 2017 (Special Edition MCY)

Perkilangan Pintar (Smart Manufacturing)

By 2018-01-15#!30Wed, 24 Jun 2020 11:58:04 +0800+08:000430#30Wed, 24 Jun 2020 11:58:04 +0800+08:00-11+08:003030+08:00x30 24am30am-30Wed, 24 Jun 2020 11:58:04 +0800+08:0011+08:003030+08:00x302020Wed, 24 Jun 2020 11:58:04 +08005811586amWednesday=321#!30Wed, 24 Jun 2020 11:58:04 +0800+08:00+08:006#June 24th, 2020#!30Wed, 24 Jun 2020 11:58:04 +0800+08:000430#/30Wed, 24 Jun 2020 11:58:04 +0800+08:00-11+08:003030+08:00x30#!30Wed, 24 Jun 2020 11:58:04 +0800+08:00+08:006#No Comments

 

Perkilangan Pintar di bawah IR 4.0 boleh didefinisikan sebagai pendigitalan lengkap dan integrasi nilai rantaian perindustrian. Perkilangan Pintar mensasarkan produktiviti yang lebih tinggi, pengeluaran yang lebih fleksibel, agihan keuntungan yang lebih adil, merentasi rantaian nilai, penggunaan modal yang lebih efisien dan lestari serta meminimumkan jejak ekologi. Perkilangan Pintar berkemampuan untuk mempercepatkan penghijrahan Malaysia ke arah Model Ekonomi Baru.

Ini menjadi lebih penting memandangkan fenomena IR 4.0 mengubah fungsi kerja sedia ada dan kebanyakan fungsi ini akan diambil alih oleh teknologi terutamanya teknologi robotik yang merupakan pemangkin kepada ‘smart manufacturing’.


YAB Najib“Dunia kini di ambang The Fourth Industrial Revolution dan era digital ekonomi, sehingga Kerajaanberusaha melaksanakan Dasar Digital Malaysia. Lantaran itu, sebagai menyokong aktiviti pelaburan dan perniagaan IR 4.0, Kerajaan akan menyediakan geran sepadan sebanyak 245 juta ringgit di bawah Dana Strategik Pelaburan Domestik bagi menaik taraf kemudahan Smart Manufacturing.”

YAB Dato’ Sri Mohd Najib
Tun Haji Abdul Razak
27 Oktober 2017 – Bajet 2018

Skip to content