Skip to main content
Pengumuman Bergambar

Tinjauan Soal Selidik Siri II Terhadap YB Menteri Dan Kementerian Dalam Program Aspirasi Keluarga Malaysia (AKM)

By 2022-05-10#!31Thu, 12 May 2022 14:47:05 +0800p0531#31Thu, 12 May 2022 14:47:05 +0800p-2Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 12pm31pm-31Thu, 12 May 2022 14:47:05 +0800p2Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312022Thu, 12 May 2022 14:47:05 +0800472475pmThursday=321#!31Thu, 12 May 2022 14:47:05 +0800pAsia/Kuala_Lumpur5#May 12th, 2022#!31Thu, 12 May 2022 14:47:05 +0800p0531#/31Thu, 12 May 2022 14:47:05 +0800p-2Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Thu, 12 May 2022 14:47:05 +0800pAsia/Kuala_Lumpur5#No Comments

TINJAUAN Orang Awam

Tinjauan Soal Selidik terhadap YB Menteri dan Kementerian/agensi Siri ke-2 akan bermula pada 10 Mei hingga 15 Jun 2022. Berikut disertakan maklumat untuk panduan YBhg. Datuk/Dato’/Ts.Dr./Tuan/Puan, semasa menjawab soal selidik tersebut:

📌 Pelaksanaan tinjauan soal selidik Siri II : 10 Mei 2022 – 15 Jun 2022
📌Untuk warga kementerian (emel yang menggunakan @mosti) , sila pilih pautan/kod QR untuk warga Kementerian. (https://tinjauansoalselidik.mampu.gov.my/government/mosti)
📌Untuk warga jabatan/agensi di bawah MOSTI, sila pilih pautan/kod QR untuk orang awam. (https://tinjauansoalselidik.mampu.gov.my/ms)
📌Bagi satu-satu soal selidik, sila pastikan Menteri dan Kementerian di tadbirnya adalah sepadan.
📌Satu akaun emel warga kementerian hanya boleh digunakan untuk menjawab satu set kajian Menteri dan Kementerian di bawah pimpinannya. Penafian:

Tinjauan ini adalah untuk kegunaan analisis semata-mata. Sebarang penggunaan atau perkongsian maklumat oleh pihak lain perlu mendapat kebenaran daripada sekretariat AKM terlebih dahulu.

Sila lengkapkan kedua-dua tinjauan soal selidik bagi kementerian dan YB Menteri dalam tempoh masa yang sama bagi mengelakkan kegagalan log-in kali kedua.

Kerjasama dan sokongan YBhg. Datuk/Dato’/Ts.Dr./Tuan/Puan, di dalam menjawab soal selidik ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Skip to content