Maksud Data Terbuka Kerajaan

Data terbuka kerajaan bermaksud:

  • Data yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh kerajaan atau entiti yang dikawal kerajaan
  • Data yang terbuka seperti yang ditakrifkan dalam Definisi Terbuka – iaitu ia boleh digunakan secara bebas, diguna semula dan disebarkan oleh pelbagai pihak.

Sebab Utama Data Kerajaan Harus Terbuka

Mengapa data kerajaan harus terbuka ? Terdapat tiga sebab utama:

  • Ketelusan. masyarakat perlu tahu apa yang kerajaan sedang lakukan. Mereka mesti bebas untuk mengakses data dan maklumat kerajaan serta berkongsi maklumat dengan lain-lain pihak. Ketelusan bukan sahaja mengenai akses data, ia juga melibatkan perkongsian dan penggunaan semula data.
  • Menghasilkan nilai sosial dan komersil. Dalam era digital, data adalah sumber utama bagi aktiviti sosial dan komersil. Dengan data terbuka, kerajaan dapat membantu industri-industri memacu penciptaan perniagaan dan perkhidmatan yang memberikan nilai sosial dan komersil.
  • Penyertaan Kerajaan. Kebanyakan rakyat hanya mampu melibatkan diri dengan kerjaaan sekali-sekala, atau mungkin hanya ketika pilihan raya. Dengan data terbuka, rakyat mudah untuk berurusan secara  langsung, memudahkan membuat keputusan serta dapat menyumbang kembali kepada kerajaan.

Rujukan