logo portal MOSTI transparent

Selamat Datang ke Laman Mini (Microsite)

Mesyuarat Menteri-Menteri Dan Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Yang Bertanggungjawab Mengenai STI (MEXCO-STI)

Pengenalan

PUNCA KUASA

Perkara 74 (2) Perlembagaan Persekutuan yang dibaca bersama Senarai I Perkara 12 (b) & (c) dalam Jadual Kesembilan Perlembagaan menyatakan bahawa perkara yang berkaitan penyelidikan saintifik dan teknikal adalah termasuk di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan seperti tinjauan, siasatan dan penyelidikan, termasuk tinjauan sosial, ekonomi dan sains; penyelidikan sains dan teknik.

TUJUAN

Tujuan Terma Rujukan Mesyuarat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) dan Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang Bertanggungjawab Mengenai STI (Mesyuarat MEXCO-STI) adalah untuk memberi panduan kepada semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan tugas masing-masing dalam pengurusan MEXCO-STI.

FUNGSI MESYUARAT MEXCO-STI

  1. Menyelaras pelaksanaan dasar berkaitan sains, teknologi dan inovasi yang melibatkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
  2. Membincangkan isu-isu berhubung penyelarasan dan pelaksanaan program, aktiviti atau projek berkenaan sains, teknologi dan inovasi.
  3. Mewujudkan perkongsian pintar untuk memperkukuhkan kerjasama antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri mengenai aspek sains, teknologi dan inovasi.

PENUBUHAN MESYUARAT MEXCO-STI

Penubuhan Mesyuarat MEXCO-STI adalah secara pentadbiran dan tidak termaktub dalam peruntukan perundangan.

KEKERAPAN MESYUARAT MEXCO-STI

Mesyuarat diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

Ahli-Ahli Tetap Mesyuarat MEXCO-STI

YB Dato' Sri Dr. Adham Bin Baba

YB DATO' SRI DR. ADHAM BIN BABA

Pengerusi
Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi

YB Datuk Haji Ahmad Amzad Bin Hashim

YB DATUK HAJI AHMAD AMZAD BIN HASHIM

Pengerusi Ganti
Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi

YAB Dato Seri Amirudin Bin Shari

YAB DATO' SERI AMIRUDIN BIN SHARI

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kewangan, Ekonomi, Pembangunan Tanah, Sumber Alam, Komunikasi Strategik, Pendidikan, Pembudayaan Inovasi, Smart Selangor dan Pengurusan Bencana Negeri Selangor

YB. Datuk Amar Michael Manyin Jawong.

YB DATUK AMAR MICHAEL MANYIN JAWONG

Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Negeri Sarawak

YB Dato Dr. Mohamed Fadzli Bin Dato Haji Hassan

YB DATO' DR. MOHAMED FADZLI BIN DATO' HAJI HASSAN

Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Pendidikan, Pengajian Tinggi, Sains dan Teknologi Negeri Kelantan

YB Puan Rozieana Binti Ahmad

YB PUAN ROZIEANA BINTI AHMAD

Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Pendidikan, Pembangunan Sumber Manusia, Sains, Teknologi dan Inovasi Serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi ICT Negeri Perlis

YB Encik Ariffin Bin Deraman

YB ARIFFIN BIN DERAMAN

Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital Negeri Terengganu

YB Dato Dr. Mohamad Rafie Bin Ab Malek

YB DATO' DR MOHAMAD RAFIE BIN AB MALEK

Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pelaburan, Perindustrian, Keusahawanan, Pendidikan dan Modal Insan Negeri Sembilan

YB Prof. Dr. P. Ramasamy Al Palanisamy

YB. PROF. DR. P. RAMASAMY A/L PALANISAMY

Timbalan Ketua Menteri II Pembangunan Modal Insan, Pendidikan, Sains dan Teknologi Negeri Pulau Pinang

YB Dato Haji Mohammad Fakhruddin Bin Mohd Ariff

YB. DATO' HAJI MOHAMMAD FAKHRUDDIN BIN MOHD ARIFF

Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang

YB Tuan Haji Mazlan Bin Bujang

YB TUAN HAJI MAZLAN BIN BUJANG

Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan, Warisan dan Budaya Johor

YB Dato Wira Ku Abd Rahman Ku Ismail

YB DATO' WIRA KU ABD RAHMAN KU ISMAIL

Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Kedah

YB Datuk Haji Yakub Khan

YB DATUK HAJI YAKUB KHAN

Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah

YB Encik Mohd Akmal Bin Kamarudin

YB ENCIK MOHD AKMAL BIN KAMARUDIN

Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Perak

YB Datuk Rais Bin Datuk Wira Yasin

YB DATUK RAIS BIN DATUK WIRA YASIN

Exco Pendidikan dan Teknologi Negeri Melaka

  1. Ketua Setiausaha MOSTI – Setiausaha Mesyuarat MEXCO STI
  2. Ketua Setiausaha, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT);
  3. Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM);
  4. Ketua Setiausaha, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI);
  5. Ketua Setiausaha, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM);
  6. Setiausaha Tetap, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah; dan
  7. Setiausaha Tetap, Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Negeri Sarawak.

Urus Setia Mesyuarat MEXCO-STI

Jawatankuasa kerja MEXCO-STI dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan dan Pembudayaan STI) (TKSU(P)).

Sebarang pertanyaan, cadangan & aduan mengenai MEXCO-STI boleh menghubungi:

Sekretariat MEXCO-STI
Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI)
Aras 6, Blok C4, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62662 Putrajaya, MALAYSIA

Tel: 03-88858523 / 03-88858212 / 03-88858076
E-mel: mexco-sti@mosti.gov.my

Mesyuarat MEXCO STI Bilangan 1 Tahun 2021

KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI MENGUKUHKAN KERJASAMA SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI NEGARA

Pada 16 November 2021 YB Dato’ Sri Dr Adham Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah mempengerusikan Mesyuarat Menteri-Menteri dan Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang bertanggungjawab ke atas sains, teknologi dan inovasi (MEXCO-STI) secara hybrid di Kuala Lumpur.

Ini merupakan mesyuarat pertama yang diadakan pada tahun 2021, setelah beberapa kali tertangguh berikutan pandemik COVID-19. Mesyuarat ini turut dihadiri YB Datuk Haji Ahmad Amzad Hashim, Timbalan Menteri MOSTI; YBhg. Datuk Zainal Abidin Abu Hassan, Ketua Setiausaha MOSTI serta ahli-ahli majlis kerajaan negeri yang terlibat secara langsung dengan STI.

MEXCO-STI bermatlamat untuk menyelaras pelaksanaan dasar berkaitan STI, pelaksanaan program serta mewujudkan perkongsian pintar untuk memperkukuhkan kerjasama antara kerajaan pusat dan negeri.

YB Dato’ Sri Dr. Adham berkata, “STI dikenal pasti kerajaan sebagai salah satu tumpuan pembaharuan yang mendorong pemulihan sosio-ekonomi negara pasca COVID-19. STI turut menjadi asas penggerak ke arah negara berteknologi tinggi menjelang 2030. Maka adalah penting STI diperkukuh dan diarus perdanakan merentasi sektor dan peringkat dalam agenda pembangunan negara. Saya yakin kesemua strategi tumpuan akan berjaya dicapai menerusi kerjasama erat antara MOSTI dan kerajaan negeri.”

Pada mesyuarat MEXCO-STI tersebut juga, ahli-ahli telah diberi penerangan berkenaan Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara (DSTIN) 2021-2030 serta Rangka Kerja 10-10 Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi (10-10 MySTIE) yang bergerak seiring untuk meluaskan pemerkasaan dan pengaplikasian teknologi bagi menyokong transformasi negara daripada pengguna teknologi kepada pencipta teknologi.

Melalui 10-10 MySTIE, penjanaan teknologi di negeri-negeri juga telah dikenal pasti dengan mengambil kira faktor-faktor sumber asli dan juga parameter lain yang boleh memangkinkan industri di Malaysia. Secara tidak langsung, keluaran dalam negara kasar (KDNK) dapat ditingkatkan melalui perkembangan perniagaan, penjanaan pekerjaan serta hasil pengkomersialan.

Seterusnya, ahli-ahli turut membincangkan mengenai kertas terma rujukan MEXCO-STI yang bertujuan menyelaras dasar berkaitan STI melibatkan kerajaan persekutuan dan negeri telah diadakan. Selain itu, terdapat pembentangan kertas makluman berkenaan penggunaan teknologi hidrogen oleh kerajaan negeri Sarawak dan inisiatif memperkasa inovasi sosial melalui Projek Ruang Reka STIE @ Komuniti yang dijayakan oleh agensi MOSTI, Yayasan Inovasi Malaysia (YIM).

Untuk makluman, Projek Inovasi Sosial Galah Tuis dalam menangani kerumitan pembalutan buah mangga oleh sekumpulan penyelidik dari UiTM Arau yang dibiayai YIM telah baru-baru ini dinobatkan antara 10 inovasi terbaik dunia dalam The Global Honey Bee Network Creativity and Inclusive Innovation Awards 2020.

Muat Turun Dokumen Berkaitan

Sila imbas QR Code atau tekan butang yang disediakan untuk memuat turun dokumen mesyuarat yang berkaitan.

mexco sti
Muat Turun Dokumen