MOSTI CHAT BOT

MOSTI menggunakan Chat BOT sebagai pusat pertanyaan soalan lazim. Anda boleh “mengajukan soalan” ATAU “menekan pilihan” yang disediakan di petak Chat Bot tersebut.

Sekian terima kasih.

Tanya AIDA - Chatbot berkaitan Vaksinasi COVID-19
Tanya MOSTI - Chatbot pertanyaan umum mengenai MOSTI