MOSTI CHAT BOT

MOSTI menggunakan Chat BOT sebagai pusat pertanyaan soalan lazim. Anda boleh “mengajukan soalan” ATAU “menekan pilihan” yang disediakan di petak Chat Bot tersebut.

Sekian terima kasih.

CHAT BOT MOSTI
CHAT BOT BERKAITAN VAKSIN