Menguruskan dan Mengagihkan Dana R&D&C

  1. Memproses Dan Memaklumkan Keputusan Permohonan Dana Dalam Tempoh 45 Hari Dari Tarikh Pengesahan Penerimaan Permohonan Lengkap;
  2. Memuktamadkan Dokumen Perjanjian Dengan Penerima Dana Dalam Tempoh 30 Hari Dari Tarikh Penerimaan Surat Setuju Terima Dan Jadual Perincian Milestone Yang Dipersetujui Oleh Bahagian Dana;
  3. Arahan Pembayaran Pendahuluan Kepada Bahagian Kewangan Dalam Tempoh 7 Hari Selepas Penerimaan Dokumen Pembayaran Yang Lengkap; Dan
  4. Arahan Pembayaran Kemajuan Projek Kepada Bahagian Kewangan Dalam Tempoh 7 Hari Dari Tarikh Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Yang Berkenaan Dan Tertakluk Kepada Penerimaan Dokumen Lengkap.

Menyebarluaskan Data dan Maklumat Mengenai Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) Negara

  1. Memastikan data dan maklumat STI atas talian dikemaskini setiap 3 bulan.
  2. Memberi maklum balas kepada permohonan data dan maklumat STI dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

Meningkatkan Penyampaian Khidmat Pelanggan

  1. Memberi maklumbalas awal kepada aduan dalam tempoh 3 hari bekerja aduan diterima. (Akuan Penerimaan).
  2. Memproses dan membayar bil dan invois dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.
  3. Memberi maklum balas terhadap aduan ketidakcapaian Portal Rasmi dalam masa 1 jam selepas penerimaan aduan.