YB Dato' Sri Dr. Adham Bin Baba

YB Dato' Sri Dr. Adham Bin Baba

Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi

YB Datuk Haji Ahmad Amzad Bin Hashim

YB Datuk Haji Ahmad Amzad Bin Hashim

Timbalan Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi

YBhg. Datuk Zainal Abidin Bin Abu Hassan profile MOSTI

YBhg. Datuk Zainal Abidin Bin Abu Hassan

Ketua Setiausaha

Dr. Azman

Ts. Dr. Mohd Nor Azman Hassan

Timbalan Ketua Setiausaha
(Pembangunan Teknologi)

Dr. Nagu

Dr. Nagulendran A/L Kangayatkarasu

Timbalan Ketua Setiausaha
(Perancangan dan Pembudayaan Sains)