Ooli Gunalan a l Manickam

Ooli Gunalan a/l Manickam

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan)
Ketua Pegawai Digital (CDO)

KETUA PEGAWAI DIGITAL (CDO)

  1. Meneraju penggunaan data, analitis dan teknologi berfokuskan organisasi dalam bidang teknologi digital, infrastruktur data dan tadbir urus data;
  2. Mentransformasi perkhidmatan digital (produk dan perkhidmatan) sebagai innovator strategist dan data-driven strategist berfokuskan perkhidmatan Kerajaan dan pengguna terutamanya yang melibatkan analitik data, literasi digital dan platform perkhidmatan kendiri atau layan diri;
  3. Mentransformasi pengalaman pelanggan sebagai inovator pemacu data (data-driven innovator) berfokuskan Whole-of-Government terutamanya melibatkan perkongsian data, data terbuka, teknologi baharu, teknologi pintar dan perkhidmatan digital antara agensi/bahagian di bawah kawal selia;
  4. Menilai, menyelaras, memperaku keperluan perkhidmatan digital, rekabentuk perkhidmatan teknikal dan peruntukan pembangunan serta mengurus agensi sebagai pelaksana inisiatif dan projek pendigitalan;
  5. Meneraju perubahan melalui penjajaran Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) Kementerian/Negeri/Agensi dengan:
    i. Memastikan PSP Kementerian selari dengan PSP Sektor Awam dan Pengurusan Risiko serta Pelan Pengurusan Perubahan;
    ii. Memantapkan struktur tadbir urus pendigitalan agensi dan menyelaras penggunaan dasar garis panduan dan amalan terbaik global.