Sistem Profil Latihan (SPL)

spl banner

Sistem Profil Latihan (SPL) Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI) merupakan sistem untuk mengurus rekod kehadiran berkursus warga MOSTI selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 tahun 2005

SPL diwujudkan bagi menjayakan Dasar Latihan MOSTI iaitu:

  1. Penyediaan pegawai-pegawai yang berkelayakan, berkompetensi dan berintegriti.
  2. Meningkatkan produktiviti dan kualiti mutu kerja.
  3. Membangunkan potensi penjawat awam di MOSTI untuk lebih berketerampilan dan e-Knowledgeable .

Sumber: Pekeliling Pentadbiran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Bilangan 2 Tahun 2008

BANTUAN TEKNIKAL

Aduan & pertanyaan boleh diajukan kepada Seksyen Aplikasi Pengguna di ext 8658 & 8505

Sistem ini hanya boleh diakses melalui capaian dalam pejabat MOSTI sahaja.

Layari