Skip to main content
Pengumuman

Permohonan Menduduki Peperiksaan Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Subjek Jabatan) Bagi Penolong Pegawai Sains Gred C29 Dan Pembantu Makmal Gred C19 Serta Peperiksaan Khas Peningkatan Secara Lantikan (PSL) Bagi Memasuki Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Sains Di Bawah Peperiksaan Mosti Tahun 2024.

Skip to content