Skip to main content
Perkongsian Maklumat

Sandbox Inovasi dan Teknologi Nasional (NTIS)

Sandbox Inovasi dan Teknologi Nasional NTIS

Sandbox Inovasi dan Teknologi Nasional (NTIS) adalah kemudahan yang membolehkan penyelidik, penginovasi, syarikat pemula dan usahawan berteknologi tinggi untuk menguji produk, perkhidmatan, model perniagaan dan mekanisme penyampaian dalam persekitaran secara langsung.

Manfaat & Sokongan yang kami berikan di NTIS termasuklah:

  • Program pembangunan kapasiti
  • Akses pasaran & pemudahcara perolehan
  • Permudahcara pembiayaan
  • Tapak pengujian dan permudahcara persekitaran ujian / pemeriksaan
  • Pemudahcara / kajian semula peraturan dan undang-undang
  • Penerimagunaan pelbagai industri

Kepada semua innovator, anda dijemput untuk menguji produk dan penyelesaian anda bersama kami di NTIS. Untuk maklumat lanjut dan permohonan, layari https://sandbox.gov.my

#mosti
#stie
#NTIS
#sandboxmy

Skip to content