Skip to main content
Siaran/Kenyataan Media

Perancangan Strategik Sektor Angkasa Negara Ke Arah Pertumbuhan Industri Angkasa Malaysia Berupaya Menyumbang Sehingga RM10 Billion Kepada KDNK

Skip to content