Sistem Intranet

intranet mosti

Sistem Intranet adalah kemudahan atas talian kepada warga MOSTI untuk membuat mendapatkan maklumat dalaman Kementerian. Sistem Intranet diwujudkan bagi memudahkan warga MOSTI untuk:

  • Menyimpan dokumen kegunaan kakitangan.
  • Mendapatkan senarai direktori kakitangan.
  • Info seperti EKSA, MBJ & lain-lain.

MUAT TURUN

Tidak berkaitan

BANTUAN TEKNIKAL

Aduan & pertanyaan boleh diajukan kepada Seksyen Aplikasi Pengguna di ext 8852

Sistem ini hanya boleh diakses melalui capaian dalam pejabat MOSTI sahaja.

Layari