Selari dengan pewartaan Akta 834 pada 25 Januari 2022, satu bahagian khusus di MOSTI iaitu Bahagian Penguasa Angkasa telah ditubuhkan secara rasminya pada 14 Jun 2022. Bahagian Penguasa Angkasa berperanan untuk mengawal selia dan melaksanakan hal-hal tadbir urus berkaitan perkara-perkara yang terkandung di dalam Akta Lembaga Angkasa Malaysia 2022 [Akta 834].

Antara aktiviti angkasa utama yang dikuatkuasakan dalam Akta 834 termasuklah keperluan lesen (membina atau mengilang objek angkasa, pemilik atau operator fasiliti pengujian dan integrasi, dan pemilik atau operator fasiliti pelancar), permit pelancaran (bagi penyedia khidmat pelancaran dalam negara), perakuan pelancaran (bagi pemilik objek angkasa yang melancarkan objek miliknya di dalam/ luar negara) serta pendaftaran objek angkasa (bagi objek angkasa yang telah berjaya dilancarkan ke orbit).

Akta Lembaga Angkasa Malaysia 2022 [Akta 834] boleh dimuat turun dengan mengimbas kod QR di bawah.

qrcode

Antara objektif utama penubuhan Bahagian Penguasa Angkasa adalah bertindak sebagai Setiausaha Eksekutif kepada Lembaga Angkasa Malaysia atau Malaysian Space Board (MSB) yang menasihati kerajaan berkaitan hal-ehwal pelaksanaan Akta, menggubal instrumen perundangan yang berkaitan bagi memastikan pelaksanaan Akta 834 yang berkesan serta mengawal selia semua aktiviti angkasa Negara yang termaktub dalam Akta bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terpelihara.

(a) Bertindak sebagai Setiausaha Eksekutif kepada Lembaga Angkasa Malaysia;

(b) Menggubal rang undang-undang, peraturan-peraturan, garis panduan dan instrumen perundangan bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan Akta;

(c) Mengawalselia aktiviti berkaitan angkasa yang tertentu melalui pemberian lesen, permit, perakuan, pendaftaran objek angkasa dan menjalankan pemeriksaan pematuhan peraturan serta penyiasatan insiden atau kemalangan objek angkasa bagi memastikan aktiviti tersebut dijalankan dengan selamat berpandukan kepada keperluan global “spaceworthiness”; dan

(d) Memastikan aktiviti angkasa negara mematuhi perundangan domestik dan antarabangsa selaras dengan ketetapan badan antarabangsa seperti UNOOSA, UNODA dan lain-lain.

Mengikut peraturan/ garis panduan aktiviti semasa angkasa yang sedang berkuatkuasa.

carta bpa