Skip to main content
Berita

Pembudayaan Sains Angkasa Ditambah Baik Dan Diperluas Ke Peringkat Sekolah

By 2016-11-03Mac 9th, 2017No Comments

Kuala Lumpur, 3 November 2016 – Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) melalui Planetarium Negara akan menambah baik dan menyebarluaskan program pembudayaan sains angkasa ke peringkat sekolah rendah dan menengah.

Usaha ini digembleng dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia yang merupakan inisiatif dalam memperkukuhkan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM) bagi menyokong dalam merealisasikan Pelan Hala Tuju Modal Insan Sains dan Teknologi Tahun 2020 untuk mencapai nisbah bilangan pelajar aliran sains dan sastera 60:40.

“National Space Challenge (NSC) yang dilaksanakan melalui pendekatan hands on dan minds on berperanan sebagai medium untuk menggalakkan lebih ramai murid untuk meminati STI dan menyokong inisiatif mengukuhkan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM).” kata YBhg. Dato’ Dr. Mohd Azhar bin Hj. Yahaya, Ketua Setiausaha, MOSTI semasa Majlis Perasmian Penutup NSC hari ini.

Pada majlis yang sama turut disampaikan lima hadiah kepada pemenang NSC. Sebanyak 1786 orang murid Tahun 4 dan 5 di seluruh negara mengambil ujian kelayakan secara atas talian namun hanya 32 orang berjaya melepasi persaingan bagi mewakili negeri masing-masing.

Skip to content