Skip to main content
Berita

19 Syarikat Vendor Program Peningkatan Daya Saing Vendor Melalui Inovasi MITI-SIRIM Terima Pensijilan

By 2016-11-03Mac 9th, 2017No Comments

Shah Alam, 3 Nov 2016 – Sebanyak 19 buah syarikat vendor yang menyertai Program Peningkatan Daya Saing Vendor Melalui Inovasi MITI-SIRIM (PPDSVI) dari tempoh 2014 hingga 2016 telah berjaya menerima pensijilan peringkat antarabangsa dan tempatan, hari ini.

Syarikat-syarikat vendor dari pelbagai bidang termasuk pembinaan, teknologi maklumat, perisian marin, perisian simulator dan kad pintar merupakan vendor kepada lapan (8) syarikat anchor yang terlibat dalam program ini iaitu Boustead Naval Shipyard, Telekom Malaysia, PROTON, Keretapi Tanah Melayu Berhad, Chemical Company of Malaysia, Pharmaniaga, Celcom Axiata dan PETRONAS.

Sebanyak lima (5) buah syarikat dianugerahkan pensijilan One Innocert (1Innocert); lima (5) syarikat menerima pensijilan ISO9001:2008; empat (4) syarikat telah mendapat pensijilan 5S, manakala lima (5) syarikat lagi berjaya mengikuti program pengukuhan inovasi yang menyediakan syarikat ke arah program pensijilan 1Innocert.

Majlis penyampaian sijil penghargaan kepada syarikat vendor berkenaan telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri MITI (Industri) YB Datuk Haji Ahmad Haji Maslan di sini. Turut hadir ialah Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan SIRIM, Dato’ Dr. Zainal Abidin Mohd Yusof.

Datuk Haji Ahmad berkata, program anjuran MITI dengan kerjasama SIRIM, sebuah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, ini merupakan satu daripada platform yang memberi ruang kepada syarikat-syarikat vendor untuk membangunkan kapasiti syarikat, bagi membolehkan syarikat vendor di bawah Program Pembangunan Vendor mencapai sasaran petunjuk prestasi utama (KPI) yang telah ditetapkan.

Program ini telah berjaya mengembangkan peluang perniagaan bagi syarikat-syarikat vendor yang menyertainya, di samping turut menyediakan peluang kepada mereka untuk meningkatkan jaringan kolaboratif sesama rakan perniagaan dalam bidang perkhidmatan dan perkilangan, katanya.

Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan SIRIM berkata Program PPDSVI MITI-SIRIM yang bermula pada tahun 2014 dibangunkan khusus untuk mentransformasi syarikat vendor bagi membolehkan syarikat tersebut berdaya saing untuk menembusi pasaran tempatan dan luar negara.
SIRIM, melalui anak syarikatnya SIRIM STS Sdn Bhd, menawarkan program secara sistematik seperti latihan teknikal, program pensijilan, pengujian produk, program pengukuhan inovasi dan akhirnya membantu syarikat ke arah mendapatkan Pensijilan Inovasi 1Innocert, katanya.

Mengenai MITI
MITI adalah pemacu utama dalam menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan bagi pelaburan berkualiti dan meningkatkan status negara ini sebagai sebuah negara perdagangan yang kompetitif di peringkat global. Objektif dan peranannya adalah berorientasikan ke arah memastikan pembangunan ekonomi yang pesat di Malaysia dan membantu mencapai matlamat yang dinyatakan di negara ini untuk menjadi sebuah negara maju menjelang 2020.

Mengenai SIRIM Berhad
Sebuah syarikat milik penuh Kerajaan Malaysia di bawah Menteri Kewangan Diperbadankan, SIRIM Berhad adalah organisasi Penyelidikan dan Teknologi yang utama, yang melaksanakan penyelidikan dan teknologi berdasarkan kepada tiga teras iaitu Tenaga dan Alam Sekitar, Teknologi Perubatan, serta Loji dan Mesin. SIRIM Berhad juga adalah peneraju Kualiti dan telah menerima pengiktirafan antarabangsa bagi Standard dan Penilaian Pematuhan, selaras dengan misinya untuk “menjadi penyedia penyelesaian menyeluruh dalam kualiti dan inovasi teknologi.“ www.sirim.my

Skip to content